Namazı Bozan Durumlar

Namaz, Allah’ın kesin buyruğu olan önemli bir ibadettir. Tüm ibadetler gibi namazın da belirli kuralları vardır. Namaz kılarken bu kurallara uyulmalı, Allah’ın huzurunda olunduğu bilinciyle hareket edilmeli ve ibadete yakışır bir şekilde davranılmalıdır. Aksi takdirde namaz geçersiz olur. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın…”(1) buyrularak namazın kurallarına uygun, içtenlikle kılınması emredilmektedir. “Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.”(2) buyrularak da kurallarına uygun namaz kılanlar övülmektedir. “Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.”(3) ve “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.”(4) anlamlarına gelen ayetlerde de namazın saygı içinde ciddiyetle kılınması gerektiğini vurgulamaktadır. Namazın bozul- masına neden olan durumların neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Namazın bozulmasına, yani geçersiz olmasına neden olan durumlar 2. Ünite: Namaz İbadeti 18. Öğrencilerinize konunun giriş parag- rafını okutup sonrasındaki yönlendirmeyi yapınız. Namazın bozulmasına neden olan durumlarla ilgili şemayı perdeye yansıtıp ince- letiniz ve “Hangileri, Neden Bozar?” etkinliğini yaptırınız. Ölçme ve Değerlendirme Bayram ve cenaze namazlarının ne zaman kılındığını; namazı bozan durumların neler olduğunu sorarak öğrencilerinizin öğrenme Hazırlık şartlarından herhangi birinin bozulması Namaz sırasında abdestin bozulması, yönün kıbleden başka tarafa çevrilmesi gibi. Kılınış şartlarından herhangi birinin unutulması veya usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi Rükû ya da secdelerden birinin unutulması, secdede iken iki ayağın birden yerden kaldırılması gibi. Namaz kılarken yapılmaması gereken davranışların yapılması Konuşmak, gülmek, selam alıp vermek, baş veya el işaretiyle bir şeyler anlatmaya çalışmak gibi. Cemaatle kılınan namazlarda imam- dan bağımsız hare- ket etmek İmamdan önce rükû ve secdeye varmak, rükû ve secdeden imamdan önce doğrulmak gibi. düzeylerini belirleyip değerlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık 1. Öğrencilerinizi gruplara ayırarak grup- lardan namazın insanın duygularına, davra- nışlarında bilinçli olmasına, birlikte yaşama HANGİLERİ, NEDEN BOZAR? Namazı bozan durumlarla ilgili birer örnek de siz belirleyiniz ve bunların namazı bozma nedenlerini belirtiniz? (1) Bakara suresi, 110. ayet. (2) Meâric suresi, 34. ayet. (3) Mü’minûn suresi, 2. ayet. (4) Mâ’ûn suresi, 4-5 ayetler. 57 ve dayanışma bilincine, temizlik ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanmasına etkisi konu- larından birisi ile ilgili bilgiler araştırıp sunum hazırlamalarını isteyiniz. 2. Namazın insana kazandırdıklarıyla ilgili ayet ve hadis meallerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız/ hazırlatınız.