KURAN-I KERİM RESİMLERİ

aff 2: Yalandan uzak dur Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme