Zekat ne demektir?

19- Zekat ne demektir?

Zengin olanların sahip oldukları mal ve paraların belli bir miktarını ihtiyacı olanlara vermesidir.