Put ne demektir?

Doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı ve cansız nesne.