İslamdan önce Arabistanda hangi dini inanışlar vardı.

6-İslamdan önce Arabistanda hangi dini inanışlar vardı.

Hıristiyanlar ,Yahudiler ,putperestler,Mecusiler(Ateşe tapanlar) ,Yıldızlara tapanlar ve Hanifler vardı.