-Hz. Muhammed (SAV) Peygamber olmadan önce hangi topluluğa katılmıştır.

21-Hz. Muhammed (SAV) Peygamber olmadan önce hangi topluluğa katılmıştır.

Hılfu’l-Fudul (Erdemliler Topluluğu) topluluğuna katılmıştır.