Araf ne demektir?

Araf nedirTanımı/Anlamı


  1. İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer.

İslam alimleri el menzilü beynel menzileteyn diye tabri ettikleri bir yer olan araf cennet ve cehennem arasında tam yerdir. Arafa girecekler sevap ve günahları eşit olanlar diye tarif edilmiştir.

Bazıları ise bir müddet burada kaldıktan sonra cennete girileceğini söylemişlerdir.

Araf nasıl bir yerdir?

Arafın dünyaya benzet bir yer olduğunu söyleyenler de olmuştur.