Rumi nedir rumi ne demektir

Rumi nedir rumi ne demektir hatta Mevlana Celaleddin Rumi nin Rumi si ne demektir?
  1. Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme.

  2. Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan.

  3. Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.

  4. (Süsleme) Anadolu Selçuklularının üslûplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan örgelerinden meydana gelmiş dolaşık süsleme.