Revak ne demektir?

Revak ne demektir? Revak deyince sanatsal bir çağrışım gelir hemen insanın aklına.
Tanımı/Anlamı


  1. Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.

  2. (Mimarlık) Önyüzü kemerlemeli, arkası körduvarlı, üstü tonoz, kubbe ya da damla örtülü geçit. a. bk. kemerleme, kapırevakı,revaklı avlu,revaklı bahçe. arapçası garip gözüküyor