Kudret ne demektir?

Kudret ne demektir?
Allah’ın her şeye gücünün yetmesi