Kelime-i Şehadet nedir?

-Kelime-i Şehadet nedir?
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.