İnsan yoktan varedebilir mi? Yani insan yaratabilir mi?

İnsan yoktan varedebilir mi? Yani insan yaratabilir mi?
İnsan bir şeyi yoktan var edemez.Ancak var olanı kullanarak yeni şeyler yapabilir. Örneğin, ağaçtan kereste ,keresteden mobilya yapar.Yünden giysiler,sütten yoğurt ,boyayı kullanarak resimler yapabilir.