-Haram ne demektir?

Haram ne demektir?

Haram,Yüce Allah’ın kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlardır.