Evrenin bir Yaratanı olduğunu nasıl anlarız?

-Evrenin bir Yaratanı olduğunu nasıl anlarız?
Her şeyin bir yapanı ,yaratıcısı vardır.Her resmin bir ressamı ,her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
Bir iğne ustasız olmaz bir köy muhtarsız olmaz öyleyse şu muntazam ve sistemli bir şekilde çalışan dünya sahipsiz olmaz ve kendi kendine meydana gelmez.