DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4. SINIFLAR 1. ÜNİTE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4. SINIFLAR 1. ÜNİTE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI

1-İnşallah ne demektir.
İnşallah, “Allah dilerse olur” demektir.
2-Maşallah ne demektir?
Maşallah , "Ne güzel, Allah nazardan saklasın" anlamlarında beğenme duyguları bildiren bir söz”
3-Euzu Besmele ‘yi söyleyiniz.
Euzu billahimişeyyaytanirracim .Bismillahirrahmanirrahim
4-Euzu Besmele’nin anlamı nedir?
Euzu billahimişeyyaytanirracim. Kovulmuş Şeytanın Kötülüğünden Allah’a sığınırım.
Bismillahirrahmanirrahim .Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
5-Rahman ne demektir?
Rahman:Herkese ,her canlıya merhamet eden Allah
6-Rahim ne demektir?
Rahim:Koruyan , acıyan ,merhamet eden Allah.
7-Celle Celaluhu ne demektir?
Celle Celaluhu “Şanı Yüce “ demektir.
8-Allah’a niçin şükretmeliyiz?
Sahip olduğumuz her şeyi bize Yüce Rabbimiz vermiştir. Bunların karşılığında bizlere düşen görev ,Allah’a şükretmektir.
9-“Elhamdülillah” ne demektir?
Elhamdülillah ,Allah’a hamd olsun ,şükürler olsun demektir.
10-Şükür ile ilgili bir ayet yazınız.
“Eğer şükrederseniz,elbette size daha fazla veririm.” İbrahim suresi 7. Ayet
11-Sevap ne demektir?
İnsanların güzel söz ve davranışlarının karşılığı olarak Allah’ın verdiği ödül ve mükafata sevap denir.
12-Günah ne demektir?
Günah, dinimizin yapılmasını yasakladığı iş ve davranışları yapmaktır.
13-Helal ne demektir?
Helal ,dini bakımdan yasaklanmamış olan.
14-Haram ne demektir?
Haram,Yüce Allah’ın kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlardır.
15-Haram ve günaha örnek veriniz.
Domuz eti haramdır. Domuz eti yemek ise Günahtır.
Alkol haramdır. Alkol kullanmak (içmek) ise haramdır.
16-Nimet ne demektir?
Allah’ın insanların yararına verdiği her şey,iyilik ve lütuflardır.
17-“Selamun aleyküm” ne demektir?
“Selam, esenlik,barış üzerinize olsun” demektir.
18-“Aleyküm selam” ne demektir?
“Allah sana da esenlik versin” demektir.
19-Kelime-i Tevhit nedir?
“La ilahe İllallah Muhammedün Rasulullah”
20-Kelime-i Tevhit’in anlamı nedir?
Allah’tan başka ilah yoktur.Hz. Muhammed Sallalahu Aleyhi Vesellem Allah’ın peygamberidir.
21- (S.A.V) Sallalahu Aleyhi Vesellem ne demektir?
Allah’ın selamı Onun üzerine olsun.
22- Salavat nedir? Anlamını Belirtiniz.
Salavat : “Âllâhümme salli alâ Seyyinida Muhammed”
Anlamı: Allâhın rahmet ve bereketi Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine olsun"
23-Kelime-i Şehadet nedir?
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.
24-Kelime-i Şehadet’in anlamı nedir?
“Şehadet ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki;Hz. Muhammed (sav) O’nun kulu ve elçisidir.”
Başka bir ifadeyle
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (SAV)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanırım.” Demektir.
25-İlah ne demektir.
İlah , Tapınılan, kendisine ibâdet edilen varlık.
26-Resul ne demektir?
İnsanlara Allah’ın buyruklarını bidiren peygamber.
27-Kelime-i Şehadet i söylemenin önemi nedir?
Kelime-i Şehadet’i söyleyen kişi İslam’a girmiş ve Allah’a O’nun istediği gibi bir insan olmaya söz vermiştir.Ayrıca,Hz. Muhammed (SAV)’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu da kabul etmiştir.
28-Din ne demektir?
Din, insanların mutluluğu için Allah tarafından peygamber aracılığı ile gönderilen emirlerin tümüne denir.Dinin içerisinde inanç ,ibadet ve ahlak kuralları yer alır.
29-Dinin gayesi nedir?
İnsanları dünyada ve ahrette mutlu kılmaktır.Dindeki emir ve yasaklar bu mutluluğu sağlamak içindir.
30-Din neyi emreder?
Din,Allah’a inanmamızı ve yalnız O’na ibadet etmemizi emreder.İnsanları doğayı ve çevremizi sevmemizi emreder.
30-Ahlak ne demektir?
Ahlak, insanın yaratılışından gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır.
31-Gıybet ne demektir?
Gıybet;bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı sözler söylemektir.
32-Hz. Muhammed(sav) Müslümanı nasıl tarif etmiştir?
Müslüman,elinden ve dilinden ,başkalarına zarar gelmeyen kimsedir.
33-Sübhaneke duasını yazınız.
Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teala ceddük (Ve celle senauk) ve la ilahe gayrük.