Allah ile diğer varlıklar arasında nasıl bir fark vardır.

Allah ile diğer varlıklar arasında nasıl bir fark vardır.
Allah yaratandır insan ise yaratılan . Biz Allah’ı insanış gibi düşünürsek hata etmiş oluruz.Allah’ı Yaratıcı olarak düşünmek ,insanı ise yaratılan olarak düşünmek ile Allah’ın başlangıcının olmadığını Onun her zaman var olduğunu ,doğurmamış ve doğrulmamış olduğunu anlarız.