Yavuz Sultan Selim 'in şiiri

Aşağıda okuyacağınız şiir Bir Osmanlı Padişahına ait. Osmanlı Padişahlarının sanat ve bilime olan ilgi ve alakalarını göstermesi açısından bir ipucu verecektir. Şiir çok ilginç.

"/" işareti ile bölünmüş yerleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okununca aynı anlamı vermekte.
Sanma şahım /herkesi sen / sadıkane / yar olur
Herkesi sen / dost mu sandın / bel...ki ol / ağyar olur
Sadıkane / belki ol / alemde bir / dildar olur
Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur "
Yavuz Sultan Selim.