Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?Allah-(66) .................................................. ......... Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
Er-Rahmân-(298)............................................. .......... Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
Er-Rahîm-(258) .................................................. ..... Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Melik-(90) .................................................. ...... Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
El-Kuddûs-(170)............................................. .......... Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selâm-(131) .................................................. ..... Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Mü'min-(137) .................................................. .... Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
El-Muheymin-(145)............................................. ........ İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz-(94).............................................. ............ Düşmanlara galip gelmek.
El-Cebbâr-(206)............................................. .......... İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir-(662)............................................. ...... İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
El-Hâlık-(731)............................................. ........... İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
El-Bâri-(214) .................................................. ...... İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir-(336)............................................. ........ Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
El-Gaffâr-(1.281)........................................... .......... Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhâr-(306)............................................. .......... Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhâb-(14) .................................................. ..... Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
Er-Rezzâk-(308)............................................. .......... Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
El-Fettâh-(489)............................................. .......... Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim-(150) .................................................. ...... İlim zenginliği için.
El-Kâbid-(903)............................................. ........... Zalimin zulmünden kurtulmak.
El-Bâsit-(72).............................................. ........... Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid-(1.481)........................................... ........... Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi'-(351)............................................. ........... İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
El-Muiz-(117)............................................. ............ Fakir ve zelillikten kurtulmak.
El-Muzil-(770)............................................. ........... Düşmanları zelil etmek.
Es-Semi'-(180)............................................. ........... Duaların kabul olması.
El-Basir-(302-112).............................................. ...... Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
El-Hakem-(68).............................................. ........... Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Adl-(104)............................................. ............. Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
El-Latîf-(129)............................................. ........... Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
El-Habîr-(812)............................................. ........... Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halîm-(88).............................................. ........... Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azîm-(1.020)........................................... ............ Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
El-Gafûr-(1.286)........................................... ........... Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
Eş-Şekûr-(526)............................................. ........... Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
El-Aliyy-(110)............................................. ........... Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
El-Kebîr-(232)............................................. ........... Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
El-Hafîz-(998)............................................. ........... Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukît-(550)............................................. ........... Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
El-Hasîb-(80).............................................. ........... Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celîl-(73-5.329)............................................ ....... Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Kerîm-(270)............................................. ........... Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakîb-(312)............................................. ........... Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücîb-(55-3.025)............................................ ....... Duaların kabul olunması.
El-Vâsi'-(137)............................................. ........... Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
El-Hakîm-(78-6.084)............................................ ....... İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
El-Vedûd-(20-400).............................................. ....... İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecîd-(57-3.249)............................................ ....... İzzet ve şerefin artması.
El-Bâis-(573)............................................. ............ Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehîd-(319)............................................. ........... Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
El-Hak-(108)............................................. ............. Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekîl-(66).............................................. ........... Allah'tan her türlü yardım görmek.
El-Kavî-(116)............................................. ............ Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metîn-(500)............................................. ........... Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy-(46-2.116)............................................ ...... Her işte Allah'ın yardımını istemek.
El-Hamîd-(62-3.844)............................................ ....... Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
El-Muhsî-(148)............................................. ........... Zekânın kuvvetli olması.
El-Mübdi-(57).............................................. ........... Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muîd-(124)............................................. ............ Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyî-(68).............................................. ........... İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumît-(490)............................................. ........... Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay-(18-324).............................................. ......... Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
El-Kayyûm-(156)............................................. .......... Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
El-Vâcid-(14-196).............................................. ....... Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Mâcid-(48).............................................. ........... Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
El-Vâhid/El-Ehad-(19-3.669)........................................... Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
Es-Samed-(134)............................................. ........... Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Kâdir-(305)............................................. ........... İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muktedir-(744)............................................. ........ Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim-(184)............................................. ........ Daima yükselmek.
El-Muahhir-(847)............................................. ......... Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel-(37).............................................. ........... Her hayır işinde birinci olmak.
El-Âhir-(801)............................................. ............ Ömrün uzun olması.
Ez Zâhir-(1.106)........................................... ........... Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
El-Müteâlî-(551)............................................. ......... İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Bâtın-(62).............................................. ........... Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
El-Vâlî-(47).............................................. ............ Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
El-Berr-(202)............................................. ............ Her halukarda iyilik bulmak.
Et-Tevvâb-(409)............................................. .......... Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım-(630)............................................. ........ Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv-(156)............................................. ........... Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
Er-Raûf -(287)............................................. ............ Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Mâlikü'l-Mülk-(212)............................................. ...... Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1.100)........................................ İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
El-Muksit-(209)............................................. .......... Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Câmi-(114)............................................. ............ Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
El-Ganî-(1.060) .................................................. .... Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğnî-(1.100)........................................... ........... Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
El-Mâni'-(161)............................................. ........... Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Dârr-(1.001)........................................... ............ Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
En-Nâfi' -(201)............................................. ........... Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
En-Nûr-(256)............................................. ............. Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Hâdî -(20-400).............................................. ........ Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Bedî' -(86) .................................................. ...... Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
El-Bâkî -(113)............................................. ............ Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Vâris -(707)............................................. ........... Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Er-Reşîd- (514)............................................. ........... Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabûr- (298)............................................. ........... Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.