9. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

9. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

1-İslamiyet öncesi Arabistan’da var olan dini inanışlar hangileridir?

2-Hz. Muhammed (SAV), nerede ,ne zaman doğmuştur?Annesi,Babası,Sütannesi,Dedesi ve Amcasının adlarını yazınız.

3-Hz. Muhammed (SAV) evleninceye kadar kaç yaşlarında kimlerin yanında kaldığını sırasıyla yazınız.

4-İlk Müslümanlardan dört tanesinin adlarını yazınız.

5-Mekkeli Müşrikler,Hz. Muhammed (SAV)’i davasından vazgeçirmek için hangi teklifi yaptılarve bu teklif karşısında Hz. Muhammed (SAV)’in cevabı ne olmuştur?

6-Hicretin İslam Tarihindeki önemli sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

7-Hz. Muhammed(SAV)Hicretten sonra ,Medine’de yaşayan diğer din mensuplarıyla yaptığı anlaşma nedir?Bu anlaşmanın amacı nedir?

8-Bedir,Uhud,Hendek savaşlarıyla Hudeybiye Barış anlaşması ve Mekke’nin fethi tarihini yazınız.

9-Ravza-i Mutahhara nerdedir ve ne demektir?

10-Mescid-i Nebevi ve Suffe ne demektir? Kısaca açıklayınız.