Kıyamet Alametleri

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ BAŞLICA ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

YER ÇÖKÜNTÜLERİ OLMASI:

Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet´in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).
BÜYÜK ATEŞİN ÇIKMASI:

Yemen´den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).
Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).
Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

Hicaz´da bir ateşin çıkarak Busra´da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)


Kahtân´dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi. (Buhârî, Fiten, 23)