Hamallık mı yapıyorsunuz

Doğumum Anama Hamallıktı
Yaşamam Bana
Ölümüm bile hamallık
cenaze alayına