Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıflar 1.Dönem 1. yazılı Sınavı Soruları

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıflar 1.Dönem 1. yazılı Sınavı Soruları

1-İnsanın maddi ve manevi yönleri nelerdir? Açıklayınız

2-Dinin kişiye kazandırdıkları nelerdir?

3-Monoteizmin İslam düşüncesindeki karşılığı nedir?

4-İslam’a göre ibadet ne demektir?

5-Niçin ibadet ederiz?

6-Nafile ibadetler ne demektir? Örnek vererek açıklayınız

7-Namaz,Zekat ve Haccın faydaları nelerdir?

8-Gusül abdestinin farzları nelerdir?

9-Namaz abdestinin farzları nelerdir.

10-Teyemmüm ne demektir? Farzları nelerdir.

11-Teyemmüm abdestinin alınışını yazınız.