Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıflar 1.Dönem 1. yazılı Sınavı Soruları

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıflar 1.Dönem 1. yazılı Sınavı Soruları

1-Kader ve Kaza kavramları nelerdir?Açıklayınız

2-Hz.Peygamber'in Yemenê yönetici olarak atadığı Muaz adlı sahabi ,önüne çıkan sorunların çözümünde nasıl bir yöntem izleyeceğini belirtmiştir.

3-İnsanın yaptığı eylemlerin Allah tarafından kayda alındığına dair ayeti yazınız.

4-Ku'an-ı Kerim'de cana kıymanın büyük bir suç olduğunu ifade eden ayeti yazınız.

5-Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.

6-İbadetlerin bireysel faydaları nelerdir?

7-Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Sadaka" kavramını nasıl açıklamıştır.

8-İbadet ne demektir açıklayınız.

9-İbadetlerin toplumsal faydaları nelerdir? Açıklayınız.
10-Sadaka verilirken nelere dikkat edilmelidir?