29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kompozisyonlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kompozisyonlar serisine devam ediyoruz.

NEDEN CUMHURİYET

Cumhuriyet yönetimin halk tarafından yapılarak hiç bir zümrenin egemenliğine dayanmadan gücünü sadece halktan alan bir yönetim biçimidir.
Cumhuriyetin olmazsa olmazları vardır. Bunların en başında demokrasi gelmektedir. Demokrasi olmaksızın Cumhuriyet kendini ifade edemeyeceğinden Halkın yönetime katılması söz konusu olmayacak ve var olan Rejimin devamı için Cumhuriyet içindeki zümreler varlıklarını devam ettirme yoluna gidecektir. İşte Cumhuriyet halkın kendini yönetme imkanını vermesiyle çağdaş zamnın modern yönetim şeklini göstermektedir.
Adı cumhuriyetle başlayan dünya üzerinde pek çok ülke olmasına rağmen demokrasinin olmadığı cumhuriyetin halkın kendisini yönetemediğini görmekteyiz.

Çağdaş ve ileri bir cumhuriyet anlayışı için tam demokrasi ve cumhuriyet idealimiz olacaktır.

29 Ekim Kompozisyon örnekleri