Uyan artık

Uyan artık acımasız dünya
hiç istemiyorum sessizlik
kalmışım soğuk sokaklarda kimsesiz
aç perişan ve çaresiz

Güneş doğar,insanlar çıkar evlerinden
kulaklar çınlar insan seslerinden
o seslerden biri belki bana seslenir
o zaman bende bir tebessüm belirir
bir ses duyarım pek yakınımda
o ses insanlığımın rüyasında

ALİAYVAZ