100 yıl önce kutsal mekanlar nasıldı? Eski mekke medine resimleri

100 yıl önce kutsal mekanlar nasıldı? Eski mekke medine resimlerini yayınlıyoruz. bakalım 100 yıl önce insanlar hangi şlartlarda hacc farizasını yerine getirirlerdi.