blogger sağ tarafta kayan reklam çıkarma

özellikle bloglar uzayıp giden bir özelliğe sahiptir. kimisi o kadar abartır ki hiç bitmeyecekmiş gibi gelir sayfa sonu. Aşağıya doğru uzanıp giden bir özelliğe sahiptir. İşte bu durumda üst tarafta yayınladığınız reklam çoğu kez gözükmeyebilir. Peki sağ tarafta sabit bir reklamınız veya kayan bir reklamın olmasını istiyorsunuz ama nasıl olacak bu iş bloggerda?

Aşağıdaki kodları html java script oluşturarak ekleyiniz. gerisi çok kolya zaten.<style type="text/css">#topbar{

position:absolute;

border: 0px solid black;

padding: 0px;

background-color: white;

width: 111px;

visibility: hidden;

z-index: 0;

}</style><script type="text/javascript">

var persistclose=1 //set to 0 or 1. 1 means once the bar is manually closed,
it will remain closed for browser session

var startX = 10 //set x offset of bar in pixels

var startY = 5 //set y offset of bar in pixels

var verticalpos="fromtop" //enter "fromtop" or "frombottom"function iecompattest(){

return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement
: document.body

}function get_cookie(Name) {

var search = Name + "="

var returnvalue = "";

if (document.cookie.length > 0) {

offset = document.cookie.indexOf(search)

if (offset != -1) {

offset += search.length

end = document.cookie.indexOf(";", offset);

if (end == -1) end = document.cookie.length;

returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))

}

}

return returnvalue;

}function closebar(){

if (persistclose)

document.cookie="remainclosed=1"

document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"

}function staticbar(){

barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight

var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;

var d = document;

function ml(id){

var el=d.getElementById(id);

if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")

el.style.visibility="visible"

if(d.layers)el.style=el;

el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};

el.x = startX;

if (verticalpos=="fromtop")

el.y = startY;

else{

el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop +
iecompattest().clientHeight;

el.y -= startY;

}

return el;

}

window.stayTopright=function(){

if (verticalpos=="fromtop"){

var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;

ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;

}

else{

var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop
+ iecompattest().clientHeight - barheight;

ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;

}

ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);

setTimeout("stayTopright()", 0);

}

ftlObj = ml("topbar");

stayTopright();

}if (window.addEventListener)

window.addEventListener("load", staticbar, false)

else if (window.attachEvent)

window.attachEvent("onload", staticbar)

else if (document.getElementById)

window.onload=staticbar

</script>

<div id="topbar">

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

sid=71521;channel=86980;w=160;h=600;wmid=5322;domain ="minisler.tk";

kategori ="47";

gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";

baslik="FF0033";

aciklama="000000";

kenarlik="FFFFFF";

jsai="5d8d0ec4fd9cd599";</script>

<script language="JavaScript" src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></script>

</div>