Sahabe döneminde hayat


Sahabe döneminde hayat. bakın nasıl evlerde yaşıyorlardı sahabe efendilerimiz.