Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz


Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz
Paylaşmak, zor durumda kalanlara yardımcı olmaktadır. Bazen ailemizden birinin bazen de
arkadaşlarımızın veya tanıdığımız birinin sıkıntısını paylaşmamız gerekir. Zor durumda kalanla-
rı tek başlarına bırakmak doğru bir davranış değildir. Toplumun birlik ve beraberliği, zor durum-
da olanlara yardım edilmesiyle daha
da güçlenir (Resim 4). Bu nedenle zor
durumda olanlara yardım etmek, ön-
celikli toplumsal görevlerimizdendir.
Hz. Muhammed de yardımlaş-
mayla ilgili olarak sıkıntı çeken insan-
lara yardımcı olunmasını istemiştir.
Herkesin zor durumda kalabileceğini
ve yardıma gereksinim duyabileceğini
vurgulamıştır.(10)
Ailemiz bizim en yakınlarımızdır.
Bizler ilk olarak onların zor anlarında
yanlarında olmalıyız. Örneğin anne-
miz hastalandığında ev işleriyle ilgili
konularda, ona daha çok zaman ayır-
malıyız. Kardeşlerimizle ilgilenmek,
evin temizliğinde ya da yemeğin ha-
zırlanmasında yardımcı olmak onu
çok sevindirecektir.
Yere düşen bir arkadaşımızı kaldırırız. Kalemi olmayan bir arkadaşımıza kalem veririz.
Otobüste yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer veririz. Bunlar günlük hayatta sıkça rastladı-
ğımız durumlardır. Bunlardan başka, deprem, yangın ve sel gibi felaketler çok sayıda insanın
evsiz kalmasına veya sağlığını yitirmesine neden olur. Böyle zamanlarda güç birliği ve daya-
nışma içinde ulusça bu insanlar için elimizden geleni yapmalıyız.
İnsanlar üzüntülerini paylaşma gereksinimi duyarlar. Bizler de zor günlerimizde diğer in-
sanların yakınlık ve ilgisini bekleriz. Kendimiz için beklediğimiz bu yardımı, çevremizdekiler-
den de esirgememeliyiz.
AHMET’İN KARARI
Ahmet bu yıl 5. sınıfa gidiyordu. Başarılı bir öğrenciydi. Yaz tatiline az kaldığından yavaş
yavaş tatil planları yapmaya başlamıştı.
O gün ödevlerini erkenden bitirmiş ve çok sevdiği çocuk programını izlemek üzere koltu-
ğa iyice yerleşmişti. Tatlı bir şeyler yemeyi düşünürken mutfaktaki sesle irkildi. Annesi ayakta
duramayacak kadar hastaydı bu nedenle elindeki sürahiyi düşürmüştü. İçinden: “Burada ra-
hat rahat oturacağıma gidip anneme yardım edeyim.” diye düşündü. Ama başka bir ses de:
“Çok çalıştın, şimdi dinlen. Zaten annen bu işlere alışkın olduğu için senin yardımına ihtiyacı
olmaz.” dedi.
Resim 4 : Zor durumda olanlara yardım ederiz.
Zor durumda kaldığınızda size yardım eden bir kimse için neler düşünürsünüz? Baş-
kaları zor durumda kaldığında siz ne yaparsınız?
(10) Buharî, Edep, 18. hadis.