VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
6. ÜNİTE
HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. Vatan ve millet sevgisini anlatan atasözü ve özdeyişler bularak defterinize yazınız.
2. İstiklâl Marşı’mızın hangi şartlarda yazıldığını araştırınız.
3. Bakara suresinin 154. ayetini Kur’an-ı Kerim mealinden bularak defterinize yazınız.
4. Bayrak sevgisiyle ilgili bir şiir bularak defterinize yazınız.
• Barış
• Değer
• Gazi
• İstiklal
• Millet
• Millî
• fiehit
• Vatan
KAVRAMLAR
Öğrenme Alanı : DİN VE KÜLTÜR
6. ÜNİTE