Uzuntulerimizi Paylaşalım


Konular : 3. Üzüntülerimizi Paylaşalım
3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz
3.2. Geçmişlerimizi Anarız
Kazanım 7 : İnsanları iyilikle anmaya, zor durum-
da onlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur.
Kavramlar : Ziyaret, yardım, yâd etmek.
Öncelikle Verilecek Değerler : Yardımseverlik,
paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, ileti-
şim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullan-
ma, sosyal katılım.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap, rol oyna-
ma yöntemi.
Araç ve Gereç : Konuyla ilgili hadis ve temel kav-
ramların yer aldığı asetatlar, Türkçe sözlük.
Süre : 40 + 40 dakika
ÖĞRENME -ÖĞRETME SÜRECİ106
3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz
GÖNÜL HUZURU
Ayla, bu yıl 5. sınıfta okuyordu. Yeni taşındıkları bu semtte arkadaş bulamamanın verdi-
ği sıkıntıyla günlük tutmaya başladı. Her gün, üzüntülerini ve sıkıntılarını günlüğüyle paylaşı-
yordu.
Ayla bir gün hastalandı ve o gün okula gidemedi. Akşama kadar “Ne gelen var ne giden
ne arayan ne soran ...” diye içinden geçirdi. Aklına dedesinin geçen yılki göz ameliyatı geldi.
Her ziyaret saati dedesinin ziyaretçileri hastanedeki odayı dolduruyordu. Dedesi çok mutlu
oluyordu. Ancak dedesinin yanındaki hastanın kimsesi gelmiyordu. Diğer hastaların ziyaret-
çilerine bakıp gözleri doluyordu.
Ayla o zaman bir şey anlamamıştı. Ama hasta olunca hem dedesinin mutluluğunu hem
de oda arkadaşının hüznünü artık daha iyi anlamıştı. Çünkü sınıfından hiçbir arkadaşı gelme-
mişti.
Bir gün Ayla’nın sıra arkadaşı Mehtap okula gelmedi. Öğretmen:
— Mehtap’ın niye gelmediğini bilen var mı, diye sordu. Hakan:
— Mehtap hastalandı öğretmenim, dedi.
Ayla hasta olduğu günü düşündü. Ne kadar sıkıcı idi. Üstelik kimse onu sormamıştı bile.
Ayla önce “Ben de hasta oldum ama kimse beni sormadı. Ben niye Mehtap’a gideyim ki?” di-
ye düşündü. Ama kendi başına gelenler çok zor ve üzücüydü. Babasından duyduğu Peygam-
berimizin şu sözü ona ışık tuttu: “Müslümanın, Müslüman üstündeki hakkı beştir:
Selamını almak, hapşırınca ‘Yerhamukallah’ (Allah sağlık ve afiyet versin.) demek, davetini
kabul etmek, hastayı ziyaret etmek, cenazesine katılmak.”(8)
Ayla arkadaşına gitmekte hiç tereddüt etmedi. Mehtap çok mutlu olmuş, Ayla’ya ziyare-
tinden dolayı teşekkür etmişti. Ayla o gün hasta arkadaşını ziyaret etmenin verdiği huzuru
günlüğüyle paylaştı. Hasta ziyareti ona günlük yazmanın dışında çok iyi bir arkadaş da ka-
zandırmıştı.