Rabbenâ Duaları ve Anlamı

8. Rabbena Duaları ve Anlamı
Peygamberimizin en çok yaptığı dualardan biridir.

Namazların son oturuşunda salavat dualarından sonra okunur.

Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten
ve fil âhireti haseneten
ve kınâ azâben nar
birahmetike yâ erhamer râhimîn.
Rabbenağfirlî ve livâlideyye
ve lil müminîne yevme yekûmül hisâb.
Anlamı
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da
ahirette de iyilik ver.
Bizi, rahmetinle cehennem azabından
koru.
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Ey Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüle-
ceği gün beni, annemi ve babamı ve müminleri
bağışla.