Peygamberler ve ilahi kitaplarla ilgili sorular. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir?

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir?

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Allah niçin vahiy göndermiştir?

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Mucize ne demektir ve mucize göstermek niçin peygamberlere ait bir özelliktir?

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

B) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanları

yazınız.

Tevrat, vahiy, resul, nebi, ilahî kitap

1. Allah’tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahî bir kitap verilmemiş olan peygambere

nebi


…………. denir.

………


2. Allah tarafından Hz. Musa’ya ……Tevrat …… gönderilmiştir.

3. Allah’ın, insanları aydınlatmak ve onlara yol göstermek üzere peygamberleri aracılığıyla gön-

ilahî   …..


derdiği buyrukların yazıya geçirilmiş şekline …………kitap…… denir.

……


4. Allah’ın buyruklarını peygamberlerine bildirmesine ve gönderdiği mesajlara …vahiy….. denir.

C) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden biri değildir?

A) Doğru olmak         B) Güvenilir olmak

C) Zengin olmak        D) Akıllı ve zeki olmak

2. Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir?

A) Hz. Davud          B) Hz. Muhammed

C) Hz. İsa             D) Hz. Musa

28

3. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah tarafından gönderilen son ilahî kitaptır.           B) Arapça olarak indirilmiştir.

C) Hz. İsa’ya gönderilmiştir.                          D) Bütün insanlara hitap eder.

4. “Ant olsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik…”

(Enbiyâ suresi, 51. ayet.)

Yukarıdaki ayette peygamberlerin sahip olduğu niteliklerden hangisi bildirilmektedir?

A) Güvenilir olmak                    B) Doğru olmak

C) Günah işlemekten kaçınmak         D) Akıllı ve zeki olmak

5. I. Hz. Âdem’e 10 sayfa          II. Hz. İdris’e 30 sayfa

III. Hz. Şit’e 60 sayfa           IV. Hz. İbrahim’e 10 sayfa

Yukarıda suhuf gönderilen peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri

yanlıştır?

A) I             B) III            C) I ve IV              D) I ve II

D) Aşağıda verilen bulmacada, Kur’an-ıKerim’deadıgeçenpeygamberlerinisimlerinibula-

rak işaretleyiniz.

ÂDEM, YAKUB, İLYAS, İDRİS, YUSUF, ELYESA, NUH, ŞUAYB, ZÜLKİFL, HUD, MUSA,

ZEKERİYYA, SALİH, HARUN, YAHYA, LUT, DAVUD, İSA, İBRAHİM, SÜLEYMAN, MUHAMMED,

İSMAİL, EYÜP, İSHAK, YUNUS