Paylaşmak Niçin Önemlidir?

 Ünite işlenirken öğrencilerin somut deneyimlerinden müm-
kün olduğunca yararlanılacaktır. Dinî ve millî bayramların toplumsal
birlik ve beraberliğimizdeki yeri, dayanışma ve paylaşmanın önemi
vurgulanacaktır.

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
İnsan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle yaşamını bir toplum içinde sürdürür. İnsanlar haya-
tın akışı içerisinde birbirlerine sürekli ihtiyaç duyarlar. Bir doktorun fırıncıya, terzinin öğretme-
ne, şoförün berbere, ayakkabıcının eczacıya ihtiyacı vardır. Kısaca toplumsal hayat paylaşma
üzerine kurulmuştur.
Paylaşmak bir erdemdir. Paylaşabilen insanlar, toplumsal sorumluluk hissederler. Ellerin-
deki imkânları fedakârca kullanmaktan kaçınmazlar. Paralarının ve zenginliklerinin esiri ol-
mazlar. İnsanlara karşı merhamet hissi beslerler, severler ve sevilirler. En önemlisi de insan-
lara yardımcı olmanın huzur ve mutluluğunu yaşarlar.
Birlikte yaşayan insanlar, sevinç ve üzüntüde dayanışma içinde olmalıdırlar (Resim 1). Bu
şekilde sevinçler daha güzel yaşanır, zorluklar daha kolay aşılır. Peygamberimiz, müminlerin
yardımlaşma ve dayanışmalarının önemini şöyle açıklamaktadır: “Müminler birbirlerine
merhamet etmede, birbirlerini sevmede ve birbirlerini korumada vücudun organları gi-
bidir. Vücudun herhangi bir organı ağrıdığında, nasıl tüm vücut bundan rahatsız olursa
bir mümin sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler de onun sıkıntısını paylaşırlar.
Derdiyle dertlenir, üzüntüsüyle üzülürler.” (1)
(1) Buharî, Edep, 78. hadis; Müslim, Birr, 17. hadis.
Resim 1 : Sevinçlerini paylaşan insanlar (Ülkemizin Güneşi Ankara, Fatma Eye)
Paylaşmanın yaşamı kolaylaştırmadaki rolünü hiç düşündünüz mü? Paylaşmanın
millî birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine sağladığı katkıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?
5. ÜNİTE