Niçin ve Nasıl Dua Edilir?


OKUMA METNİ 3
Öğrencilerinizden “Arişerin Dilinden” adlı bölümdeki
sözleri okumalarını ve sözlerde duayla ilgili nelerden
bahsedildiğini bulmalarını isteyiniz.


Öğrencilerinize, ders kitabının 46. sayfasındaki
“Düşünelim, Bulalım” adlı etkinliği yaptırınız (7. Etkinlik).
Bu etkinlikte öğrencilerinizin hangi konularda dua
edildiğini fark etmeleri amaçlanmıştır.
Duanın insan hayatındaki önemine, ilgili ayet ve
hadisler çerçevesinde öğrencilerinizin dikkatlerini çekiniz.
Dua ile ilgili yaşamış oldukları tecrübeleri varsa
bunları paylaşmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize ders kitabının 47. sayfasındaki “Nası
l Dua Ederiz?” adlı okuma metnini okutunuz. Öğrencilerinizin,
nasıl dua edilmesi gerektiğini fark etmelerini
sağlayınız. Öğrencilerinizden, okudukları metinden hareketle
günlük yaşamda nasıl dua ettiklerini söylemelerini
isteyiniz. Öğrencilerinize, duanın iyi şeyler istemek
için yapıldığını hatırlatarak kötü isteklerin gerçekleşmesi
için dua edilmeyeceğine vurgu yapınız.

Öğrencilerinize ders kitabının 48. sayfasındaki “Hoca’nı
n Komşusu” adlı okuma metnini okumalarını söyleyiniz.
Çalışmadan yapılan duanın neden yanlış olduğunu
fark etmelerini sağlayınız.

352. ÜNİTE
48
(19) Müslim, Zikir ve Dua, 44. hadis.
HOCA’ NIN KOMŞUSU
Bir atasözünde, “Çalışan kazanır, çalışmayan aldanır.” denilmiştir. Bu sözün ne kadar
doğru olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Ders yılı sonunda karnelerimizi aldığımızda gerçeği
gözlerimizle görürüz. Görürüz ki çalışanlar sınıfını geçmiş, çalışmayanlar ise sınıfta kalmıştır.
Yani atasözünde denildiği gibi çalışan kazanmış, çalışmayan kaybetmiştir. Çalışan insan güç-
lüdür. Tembel ise zayıftır.
Nasrettin Hoca komşusunun evinin önünden geçerken bir ses duymuş:
— Ey Rabb’im, bana cennetini ver, beni cennetine koy!
Pencereden başını uzatıp bakmış ki ne görse beğenirsiniz? Komşusu yatağa sırtüstü ya-
tıp gözlerini tavana dikmiş, bir yandan esniyor, bir yandan cennet istiyor.
— Allah’ım, bana cennetini nasip et...
Hoca, bir ders vermek için komşusunun çatısına çıkmış. Takır tukur gezinmeye başlayın-
ca adam aşağıdan seslenmiş:
— Kim var orada?
— Benim, diye cevap vermiş Hoca. Kaybolan eşeğimi arıyorum.
Adam kahkahalarla gülmüş:
— Bre Hoca, hiç çatıda eşek aranır mı?
Hoca gürlemiş yukarıdan:
— Bre akılsız! Peki, yatakta cennet aranır mı?
Evet çocuklar! Başarmak için çalışmak lazım. Edison ampulü çalışmadan mı buldu sanı-
yorsunuz? Fatih Sultan Mehmet hayalinde mi aldı İstanbul’u? Osman Gazi çadırında mı kur-
du koca imparatorluğu? Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar, zorluklara katlandılar, güç-
lüklere göğüs gerdiler ve sonunda başardılar. Çalışmak başarının sırrıdır. Unutmamalı ki İs-
lam dini helal yoldan çalışmayı ibadet saymıştır.
Ahmet fiAHİN
Dinî Hikâyeler, s. 29-30
OKUMA METNİ 4
Yüksek sesle değil, âdeta fısıltı hâlinde bir sesle, saygı ile dua etmek gerekir. Çünkü Al-
lah, her zaman bizi görür ve işitir. Bu konuyu Hz. Muhammed şöyle açıklamıştır: “Ey insan-
lar! Seslerinizi yükselterek dua etmeyiniz. Çünkü siz, ne sağır olan birine söylüyorsu-
nuz ne de uzakta bulunan birine sesleniyorsunuz. Siz, işitenlerin en iyi işitenine ve si-
ze en yakın olan yüce Allah’a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir...” (19)
Görüyorsunuz ki çocuklar, duanın nasıl yapılacağını bilmek gerekiyor. Bunun dışında
hangi dille, ne zaman ve nerede dua edeceğinizin önemi yoktur. İçinizden her geldiğinde Al-
lah’a dua edebilirsiniz. O da sizlerin dualarını kabul eder. Çünkü o yarattıklarını sever.
Beyza BİLGİN
Beyza Teyzeden Hikâyeler 4
(Yeniden düzenlenmiştir.)
2. ÜNİTE