Millî Bayramlarımız


Düşünelim, Yazalım
Aşağıda tarihleri verilen günlerde kutlanan millî bayramlarımızın adlarını noktalı yer-
lere yazınız.

29 Ekim
1923
19 Mayıs
1919
23 Nisan
1920
30 Ağustos
1922
2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı
MEHMET’LE ERTUĞRUL’UN SOHBETİ
Ertuğrul bu hafta sonu kuzeni Mehmet’i ailesiyle birlikte ziyarete gitti. Ertuğrul’un yapma-
sı gereken önemli bir ödevi vardı. Önce ödevini yapmalıydı ki rahatça oynayıp konuşsunlar.
Ertuğrul, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için cuma günü ve ramazan ayının önemini araştı-
racaktı. Mehmet’e:
— Cuma günü ve ramazan ayının önemiyle ilgili bilgi toplamam gerekiyor. Sizde kaynak
kitaplar var mı, diye sordu.
Mehmet :
— Evet, bizde bu konuyla ilgili kitaplar var. Ayrıca biz bu konuyu geçtiğimiz hafta görmüş-
tük. Sana yardımcı olabilirim, dedi.
Ertuğrul:
— Çok sevinirim. O zaman ödevimi kolayca yapabilirim. Aklıma ilk gelen soru, neden per-
şembe ya da salı değil de cuma?
Mehmet :
— Bu soruyu öğretmenimize biz de sorduk. Kutsal kitabımız Kur’an’da adını cuma günün-
den alan bir sure olduğunu söyledi.
Ertuğrul :
— Nasıl, Kur’an’da Cum’a suresi diye bir sure mi var?
Mehmet :
— Evet, Kur’an’da Cum’a suresi var. Üstelik bu suredeki bir ayet cuma gününün önemi
hakkında bizi bilgilendiriyor. Hangi ayet olduğunu bulabilmek için defterime bakmam gereki-
Cuma gününün önemiyle ilgili neler biliyorsunuz? Ailenizde ramazan ayından önce
ne gibi hazırlıklar yapılır? Bu hazırlıklar sizde hangi duyguları uyandırır?
Notlar : Öğrencilerinizden, bir sonraki derste işlenecek
olan “Cuma Günü ve Ramazan Ayı” konula-
rına hazırlanarak gelmelerini isteyiniz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’
nın, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için ilk adımı
n atıldığı gün olduğu için kutlandığını söyleyiniz. Atatürk’ün
Samsun’dan başlayarak Anadolu’nun değişik
yerlerini dolaşıp halkı düşmanla mücadele etmek için örgütlediğ
ine vurgu yapınız.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nda
düşmanla mücadeleyi kazandığımız gün olduğu için
kutlandığını belirtiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın tarihimizdeki
önemine vurgu yapınız. Cumhuriyetin kazanımlarını
korumamız gerektiğini açıklayınız. Öğrencilerinize millî
bayramlarımızda yapılan tören ve etkinliklerin amaçları
nı fark ettiriniz. Millî ve dinî bayramların birlik ve beraberliğ
imize sağladığı katkıyı örneklerle açıklayınız.
Öğrencilerinize Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrası
nda yaşananları anlatan bir CD izletebilirsiniz. Buradan
hareketle öğrencilerinizin zafere ulaşmada millî
birlik ve beraberliğin önemini kavramalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden, herhangi bir bayramda yaşadı
kları bir anılarını yazmalarını isteyiniz. Yazdıkları anıları
sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize, ders kitabının 100. sayfasındaki
“Düşünelim, Yazalım” adlı etkinliği yaptırınız (2.
Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerin millî bayramlarımızı
n neler olduğunu kavramaları amaçlanmıştır.

2. ünitede verdiğiniz “Dinî ve Millî Bayramlar ile Bu
Bayramların Sevinç ve Üzüntüleri Paylaşmadaki Yeri ve
Önemi” konulu proje çalışmasını toplayınız. İçlerinden
seçeceğiniz iki projeyi öğrencilerden sınıfta sunmalarını
sağlayınız. Söz konusu proje çalışmalarını ürün dosyaları
na koymaları konusunda öğrencilerinizi isteklendiriniz.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değerlendiriniz.


1. Dinî ve millî bayramlar hangileridir?
2. Dinî ve millî bayramların birlik, beraberlik ve
paylaşma açısından önemini açıklayınız.
• Öğretmen kılavuz kitabının 119. sayfasındaki
“Proje ve Sunu Değerlendirme Ölçeği”ni uygulayınız.
* Öğretmen kılavuz kitabının 118. sayfasındaki
“Grup Çalışması Değerlendirme Ölçeği”ni kullanınız.
83