KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

Öncelikle Verilecek Değerler: Bilimsellik, sevgi, iffet, doğruluk ve dü-
rüstlük, sabır, sorumluluk, aile birliğine önem verme ve mütevazılıktır.
Öncelikle Verilecek Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, prob-
lem çözme, eleştirel düşünme, mekân, zaman ve kronolojiyi araştırmadır.
UYARIUYARI[!] Ünite süresince Kur’an’ın İslam dininin temel kaynağı olduğuvurgulanacak ve ünite kazanımları, Kur’an’dan ilgili ayet mealleriçerçevesinde işlenmeye çalışılacaktır.
[!] 4. kazanım işlenirken Kur’an’ın açıklayıcı ve yol göstericiliğin-
den hareketle İnsan-Allah, insan-insan, insan-evren ve Allah-ev-
ren ilişkisine değinilecektir.