Kültürümüzden Dua Örnekleri

5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri
Dua, kültürümüzde önemli bir yer tutar. Kültürümüzde hayatın her anıyla ilgili dua ifadeleri
vardır. Yatağa yatarken, yolculuğa çıkarken, yemekten sonra, bayramlaşmalarımız, tebrikleş-
melerimiz hep dua örnekleriyle doludur. Her işe dua ile başlamak, açılışlarda dua etmek
önemli bir geleneğimizdir. Toplumumuzda esnaf; bir malı sattığında “Afiyet olsun!”, “Hayrını
gör!”, “Güle güle giy!” “İyi günlerde kullan!” diyerek teslim eder. Müşteri de malı alıp parayı
öderken; “Sağ olasın!”, “Allah bereket versin!” diyerek teslim alır. Bu gibi dualarımıza bir ör-
nek de ramazan ayında oruç açarken yapmış olduğumuz dua örneğidir. Bu dua şöyledir:
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin verdiğin
rızkınla orucumu açtım. Yarınki oruca niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı
bağışla Allah’ım!”(20)
Alevi-Bektaşi geleneğinde de duanın özel bir yeri vardır. Duaya Alevi-Bektaşi kültüründe
gülbenk denir. Yemek yedikten sonra Alevi-Bektaşilerde okunan gülbenklerden biri şöyledir:
“Allah Allah Elhamdülillah. Sümme Elhamdülillah. Nimet-i Celil, fiefaat-i Resül, İnayet-i
Ali, Himmet-i Veli. Bu gide ganisi gele. Yiyene helal, yedirene delil ola. Yiyeni, yedireni, pişirip
getireni Hak saklaya, Hızır bekleye Allah eyvallah. Allah Allah.”(21)
Çevrenizde edilen dua örnekleri nelerdir?
(20) Cemal Sofuoğlu, Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, s. 175.
(21) Malatya Mutfak Kültürü, Sofra Duası, http:Ğwww.kultur.gov.tr.
tatlar, konuyla ilgili resimler.
Süre : 40 + 40 dakika