Kandil Geceleri2.4. Kandil Geceleri
2.5. Nevruz ve Hıdırellez
Kazanım 4 : Cuma gününün Müslümanlar için
önemini yorumlar.
Kazanım 5 : Ramazan ayının sevinç ve heyecanla
karşılandığını fark eder.
Kazanım 6 : Toplumumuzda önem verilen bazı
gün ve geceleri açıklar.
Kavramlar : Cuma, ramazan, millî birlik ve beraberlik,
paylaşma, oruç, iftar, sahur.
Öncelikle Verilecek Değerler : Yardımseverlik,
paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, iletişim
ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
sosyal katılım.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap, rol oynama
yöntemi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet, hadis ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.
Süre : 40 + 40 dakika
Öğrencilerinizden, ramazanda diğer aylardan fark-
lı olarak neler yapıldığını belirtmelerini isteyiniz.


Öğrencilerinize, ders kitabının 102. sayfasındaki
“Bulmaca Çözelim” etkinliğini yaptırarak onlardan
ilgili kavramları cümle içinde kullanmalarını isteyiniz (3.
Etkinlik). Bu etkinlikte, öğrencilerin sevinçlerin paylaşılması
yla ilgili kavramları pekiştirmeleri amaçlanmıştır.
Dersin bu aşamasında öğrencilerinize, “Kandil” kelimesiyle
ilgili kısa bir sözlük çalışması yaptırınız. Ayrıca
onlara, “Kandil gecesi denilince aklınıza neler geliyor?”,
“Bu gecelerde neler yapılır?” sorularını yöneltiniz.
Aldığınız yanıtları tahtaya yazınız.
Miraç yükselmek demektir. Bu gece Hz. Muhammed’e beş vakit namaz emredilmiştir. Beraat
Kandili ise ramazan ayı girmeden önce kutlanan bağışlanma gecesi olarak kabul edilir. Berat
kelimesi sözlükte, günahlardan kurtuluş anlamına gelir. Sonuncusu ve en önemlisi de Kadir
Gecesi’dir. Bu gecenin neden çok önemli olduğunu biliyor musunuz?
Melih cevap verdi:
— Evet babacığım, bu gece Kur’an indirilmeye başlandı. Ayrıca Kur’an’da Kadir Gece-
si’nin önemini anlatan bir de sure var: Kadir suresi.
Nevzat Bey:
— Aferin oğlum! Öyleyse yemekten sonra Kadir Gecesi’nin anlamını Kur’an-ı Kerim me-
alinden hep birlikte okuyalım, dedi.
Osman OKTAY
Kandiller
(Yeniden düzenlenmiştir.)
Bizi birbirimize bağlayan dinî bayramlarımız, millî bayramlarımız ve kandil gecelerinden
başka cuma günü ve ramazan ayı da önemli günlerimizdendir.
4. Etkinlik
fiifreyi Çözelim
Kandil gecelerinin adları aşağıdaki tabloda şifreli olarak verilmiştir. fiifre anahtarını kul-
lanarak kandil gecelerinin adlarını bulunuz.
Anahtar

Ders kitabının 103. sayfasındaki “Kandil Sevinci”
adlı metni okutunuz. Metnin okunması sırasında tahtaya
kandil gecelerinin adlarını sırayla yazınız. Karşılarına
ne anlama geldiklerini ve niçin kutlandığını öğrencilere
kısaca yazdırınız. Bu gecelerin sevgi ve paylaşmaya
sağladığı katkılara örnekler veriniz. Benzer örnekleri
siz de öğrencilerinizden isteyiniz.