ilahi mesajlar


 Yukarıdaki şiirde verilmek istenen mesaj nedir? Belirtiniz.
Kitaplara iman, peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahî kitapların tümünün Allah’tan geldiğine
inanmak demektir. İslam dinine göre Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların tamamına inanmak,
imanın şartlarındandır. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur: “Onlar sana indirilene de senden
önce indirilenlere de inanırlar…”(1) Konuyla ilgili bir başka ayet de şöyledir: “Ey iman edenler!
Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman
edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin
bir sapıklığa düşmüş olur.”(2)
SONUÇ ÇIKARALIM