İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

 İbadetle İlgili Kavramlar : Farz, Vacip, Sünnet
OKUL ÖDEVİ
Öğretmeni, Ayşe’ye ibadetlerle ilgili kavramları sınıfta arkadaşlarına anlatması için ödev
vermişti. Ayşe de akşam eve dönünce babasına ödevinden bahsetti. Ayşe’nin babası da öğ-
retmendi. Çeşitli konuları, kitaplardan araştırmayı ve öğrenmeyi seviyordu.
Ayşe:
— Babacığım, ibadetlerle ilgili temel kavramlar nelerdir? Bana anlatır mısın?
Babası:
— Tabi anlatırım, kızım. Öncelikle Allah’ın bizlere olan emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini
anlayabilmemiz için ibadetlerle ilgili bazı kavramları öğrenmeliyiz. Bu kavramların başlıcaları;
farz, vacip ve sünnettir.
Farz, dinimizin yapılmasını kesin bir dille emrettiği, bu nedenle yapılması zorunlu olan,
yapılmadığında kişinin günahkâr sayılacağı davranışlardır. Namaz kılmak, sözünde durmak
ve anne babaya iyi davranmak gibi.
Ayşe:
— Sözünde durmak, anne babaya iyi davranmak ne kadar da önemliymiş değil mi baba-
cığım?
Babası:
— Tabi ki kızım. Vacip ise farz kadar kesin olmamakla beraber, Allah’ın yapılmasını istedi-
ği iş ve davranışlardır. Kurban kesmek (Fotoğraf 2), bayram namazlarını kılmak buna örnektir.
Ayşe:
— Kardeşimle bayram namazına gittiğinizi hatırladım şimdi. Demek, bayram namazı va-
cipmiş.
İbadetlerle ilgili hangi kavramları hatırlıyorsunuz?
Fotoğraf 2 : Kurbanlık hayvanlar
2. ÜNİTE