Hz. Peygamberin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Sevgisi

HZ. PEYGAMBERİN HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN SEVGİSİ
Hz. Peygamber (s.a.v.) torunları Hasan ile Hüseyin’i çok seviyordu. Onlarla şakalaşıyor
ve oynuyordu. Bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun
bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak, “Benim on tane çocuğum
var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle
dinledikten sonra şöyle buyudu: “Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.”(34)
Peygamberimizin torunlarına olan sevgisini ifade eden bir başka örnek de şöyledir: “Bir
grup sahabi, Peygamberle birlikte davet edildikleri bir yemeğe giderken yolda, torunu Hüse-
yin’e rastladılar. O, çocuklarla oynuyordu. Peygamberimiz Hüseyin’i görünce ona doğru iler-
ledi ve arkadaşlarının önüne geçip onu tutmaya çalıştı. Hüseyin ise sağa sola kaçmaya baş-
ladı. Peygamberimiz de onu yakalamak için peşinden koştu. Hüseyin’i yakalayan Peygambe-
rimiz ellerinden birini çenesinin altına diğerini ensesine koyup onu öptü ve “Hüseyin benden-
dir, ben de Hüseyin’denim! Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin...” (35) buyurdu.
Peygamberimiz sık sık Hz. Fatma validemizin evine giderdi. Ona torunlarını kastederek,
“Oğullarımı bana çağır, onları kucaklayayım. Benim çiçeklerimi getirin.” derdi. Torunları gelin-
ce de onları kucaklar ve öperdi. Saçlarını okşar, bağrına basar, omuzlarına alırdı. Bir defasın-
da torunlarından biri Hz. Peygamberin ayaklarında oturuyordu. Efendimiz “Ayağa kalk!” dedi.
O da kalktı ve ayaklarını peygamberimizin göğsüne koydu. Dedesi onu yanaklarından öptü ve
“Allah’ım, ben bunları seviyorum, sen de sev!”(36) buyurdu.
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Dersi
(4, 5, 6, 7 ve 8. sınışar)
Öğretim Programı ve Kılavuzu, s. 79.
OKUMA METNİ 1
(34) Buhari, Edeb, 18. hadis.
(35) İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve fierhi, C 16, s. 519.
(36) Tirmizî, Menâkıb, 3784. hadis.
3. ÜNİTE