Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları

3. ÜNİTE 1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
Öğretmenimiz geçen hafta bizden “Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları” konusuyla il-
gili bilgi toplamamızı istedi. Bizler de konuyla ilgili kaynaklardan araştırma yaptık. Ders günü
geldiğinde öğretmenimiz:
— Çocuklar, bildiğiniz gibi bugünkü dersimizde “Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları”
konusunu işleyeceğiz diyerek, Hüseyin ile Zehra’dan karşılıklı sorular sorarak konuyu anlat-
malarını istedi.
Hüseyin:
— Hz. Muhammed ve Hz. Hatice nasıl tanışmışlar, diye sordu.
Zehra:
— Hz. Hatice zengin bir kadındı. Zamanının çoğunu ev ve ticaret işleriyle geçiriyordu. Tica-
rette güvenilir, dürüst bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Çevresinden Hz. Muhammed’in çok güve-
nilir ve dürüst bir insan olduğunu öğrenmişti. Hz. Hatice bir aracı ile ona kendisiyle çalışmak
istediğini iletti. Hz. Muhammed de bu teklifi kabul etti. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e iş teklifi
yaptığı sıralarda fiam’a bir ticaret kervanı gitmek üzereydi (Fotoğraf 1). Hz. Hatice, Hz. Mu-
hammed ile birlikte Meysere adlı yardımcısını da fiam’a gönderdi. Hz. Muhammed bu sefer-
den büyük bir kazanç elde etti. Bütün malları iyi bir kâr elde ederek sattığı gibi yeni mallar ala-
rak Mekke’ye geri döndü. Meysere’den Hz. Muhammed ile ilgili olumlu izlenimlerini dinleyen
Hz. Hatice, onun iyi bir eş olabileceğini düşündü ve onunla evlenebileceğine karar verdi.