Hz. Muhammed'in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı


Hz. Muhammed aile içi kararlarda da danışma yolunu seçerdi. Kızı Fatıma’nın evliliğinde,
aile üyelerinin görüşlerini almış ve bu doğrultuda karar vermiştir.(10)
Hz. Muhammed akrabalarını ziyaret ederek onlarla sık sık görüşürdü. “Kim ömrünün
uzun ve rızkının bol olmasını istiyorsa, anasına babasına iyi davransın, akrabalarıyla il-
gisini devam ettirsin.”(11) ve “…Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını
ziyaret etsin.”(12) buyurarak akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasını teşvik etmiştir.
Bizler de Hz. Muhammed gibi aile içerisinde birbirimize değer vermeli, kardeşimizin, an-
ne ve babamızın görüşlerine saygı duymalıyız. Bir konuda karar alırken ailemize danışmalı-
yız. Sorunların çözümünde birlikte hareket etmeliyiz.
4. Etkinlik
Değerlendirelim
“Ey insanlar! Birbirinize haset etmeyiniz, akrabalık ilişkilerinizi koparmayınız,
birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz. Bir Müslümanın (din)
kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.” (Ahmed, Müsned, C III, s. 165.)
Yukarıdaki hadiste akrabalık ilişkileriyle ilgili hangi hususlara dikkat çekilmektedir?
Değerlendirmelerinizi aşağıya yazınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Süre : 40 + 40 dakika
3. ÜNİTE
66
(10) Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, s. 338.
(11) Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 3, s. 229.
(12) Buharî, Edep, 31. hadis.
Hz. Muhammed aile içi kararlarda da danışma yolunu seçerdi. Kızı Fatıma’nın evliliğinde,
aile üyelerinin görüşlerini almış ve bu doğrultuda karar vermiştir.(10)
Hz. Muhammed akrabalarını ziyaret ederek onlarla sık sık görüşürdü. “Kim ömrünün
uzun ve rızkının bol olmasını istiyorsa, anasına babasına iyi davransın, akrabalarıyla il-
gisini devam ettirsin.”(11) ve “…Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını
ziyaret etsin.”(12) buyurarak akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasını teşvik etmiştir.
Bizler de Hz. Muhammed gibi aile içerisinde birbirimize değer vermeli, kardeşimizin, an-
ne ve babamızın görüşlerine saygı duymalıyız. Bir konuda karar alırken ailemize danışmalı-
yız. Sorunların çözümünde birlikte hareket etmeliyiz.
4. Etkinlik
Değerlendirelim
“Ey insanlar! Birbirinize haset etmeyiniz, akrabalık ilişkilerinizi koparmayınız,
birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz. Bir Müslümanın (din)
kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.” (Ahmed, Müsned, C III, s. 165.)
Yukarıdaki hadiste akrabalık ilişkileriyle ilgili hangi hususlara dikkat çekilmektedir?
Değerlendirmelerinizi aşağıya yazınız.