Hz. Muhammed'in Ailesinde Oksuzler ve Yoksullar Gozetilirdi

3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
Hz. Muhammed’in ailesinde öksüzler ve yoksullar gözetilirdi. Bu durumu en iyi anlayan-
lardan birisi de Hz. Muhammed’in kendisiydi. Çünkü o da hem yetim hem de öksüz olarak bü-
yümüştü. Bu duyguyu ondan daha iyi kimse anlayamazdı.
Çevrenizde öksüzler ve yoksullar için ne tür çalışmaların yapılmasını isterdiniz?
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değ
erlendiriniz.

1. İsraf ne demektir? Tanımlayınız.
2. Akrabalık ve komşuluğun önemini anlatan bir hadis
söyleyiniz.
Notlar : Bir sonraki ders için öğrencilerinizden
“Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüz ve Yoksullar
Gözetilirdi” konusuna hazırlanarak gelmelerini
isteyiniz. Ayrıca Salavat dualarını ezberlemelerini
söyleyiniz.3. ÜNİTE
(27) Nisâ suresi, 36. ayet.
(28) Münzirî, Abdülazim, Tergib ve Terhib, C 3, s. 358.
(29) Müslim, İman, 74 ve 75. hadisler.
(30) Buharî, Hibe, 1. hadis.
3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
İslam dininin, üzerinde önemle durduğu konulardan biri de akrabalık ve komşuluk ilişkile-
ridir. Komşu ve akrabalarla ilişkilerimiz noktasında Kur’an’da şöyle buyruluyor: “... Ana baba-
ya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa,
yolcuya, ellerinizin altında bulunan (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın.
Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”(27)
Hz. Muhammed’in ailesinde akraba ve komşuluk ilişkilerine de özen gösterilirdi. Komşu
ve akrabaların, iyi ve kötü günlerinde yanlarında bulunmaya çalışılırdı. Hz. Muhammed,
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (28) diyerek komşularının sıkıntılarına duyar-
sız kalmayı yasaklamıştır.
Hz. Muhammed, Müslüman bir kimsenin komşusuna eziyet etmemesi ve ona ikram etme-
si gerektiğini(29) ve komşulardan gelen hediyelerin küçümsenmemesini(30) bildirerek komşu
hakkının önemini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.
Hz. Muhammed ve ailesi, komşu ve akrabaları hasta olduğunda onları ziyaret etmişler,
cenazelerine katılmışlar, özel bir yemek yaptıklarında onlara ikram etmişlerdir. Komşu ve
akrabaları arasında ayrım yapmamışlar ve hepsine aynı ilgiyi göstermişlerdir.
Komşuluk ilişkileri neden önemlidir?
8. Etkinlik
Bulalım, Yazalım
Komşuluğun önemiyle ilgili örnekteki gibi atasözü ve deyimler bularak noktalı yer-
lere yazınız.
Ev alma komşu al.