Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

Hz. Muhammed’in çocuklarıyla ilgili bilmemiz gereken bir şey daha var. O da kızlarından
Fatıma hariç bütün çocuklarını Hz. Muhammed’in sağlığında kaybetmiş olmasıdır. Fatıma ise
Hz. Muhammed’den altı ay sonra vefat etmiştir, dedi.
Dersin sonunda öğretmenimiz, arkadaşlarınız konuya çok güzel hazırlanmışlar. Her ikisi-
ni de tebrik ediyorum, dedi.
2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
Toplumun mutlu ve huzurlu olması, mutlu ve huzurlu ailelerin çokluğuyla mümkündür.
Hz. Muhammed, peygamber olmasının yanı sıra örnek bir aile büyüğüydü. Hz. Muhammed,
birçok konuda olduğu gibi aile hayatıyla da bizlere örnektir. Kur’an’da, onun bizler için güzel
bir örnek olduğu; “Andolsun, Allah’ın resulünde sizin için … güzel bir örnek vardır.”(1)
ayetiyle bildirilmektedir.
Hz. Muhammed aile bireylerini çok sever ve sevgisini onlara her zaman gösterirdi. O küçük
yaşta iken kaybettiği annesini unutmamış, zaman zaman mezarını ziyaret etmiş, orada duy-
gulanıp ağlamıştır.
Hz. Muhammed’in hayatında ailesinin önemli bir yeri vardı. Başta eşi Hz. Hatice ve
çocukları onun zor zamanlarında hep yanında olmuşlardı. Hz. Muhammed eşine ve çocukla-
rına karşı olan sevgisini sözleri ve davranışlarıyla gösterirdi. Onlardan ilgisini esirgemezdi.
Hastalandıklarında veya bir problemleri olduğunda hep yanlarında olur ve elinden geleni yap-
maya çalışırdı. Müslümanlara; çocuklarına karşı şefkatli ve saygın bir insan olarak davranma-
larını (Resim 1) ve çocuklarının terbiyelerini güzelleştirmelerini tavsiye etmiştir.(2) Allah’ın kı-
Aile içi ilişkilerimizde kimleri örnek alıyoruz?
(1) Ahzâb suresi, 21. ayet.
(2) İbn Mâce, IIĞ1211, 3671. hadis.
1. Etkinlik
Soy Ağacı
Öğrendiklerinizin yardımıyla Hz. Muhammed’in soy ağacında boş bırakılan yer-
leri doldurunuz. (Dedesi)
Abdulmuttalip
(Babası)
………..………..
HZ. MUHAMMED
(Çocukları)
Zeynep Ümmü Gülsüm ……….. Abdullah Rukiye ……….
48