Hz. İbrahim 'in Allah'ı Bulması

4. ÜNİTE
Hz. İbrahim’in, içinde yaşadığı toplumdaki yanlış
inanışları körü körüne kabul etmeden aklıyla değerlen-
dirmeler yaparak doğruya ulaşmak için göstediği çaba-
yı vurgulayınız. Hz. İbrahim’in peygamber olduktan
sonra ailesine, çevresine ve dönemin kralı Nemrut’a
Allah inancını sabırla anlattığını söyleyiniz.
Öğrencilerinizden, ders kitabının 89. sayfasındaki
“Biliyor musunuz?” bölümünde verilen “Hanif” kelimesi-
nin anlamını okumalarını isteyiniz.
Hz. İbrahim’in insanlara karşı cömert oluşu, dürüst-
lüğü, misafirperverliği ve mütevazılığı üzerinde duru-
nuz. Öğrencilerinize, onun bu değerlere sahip olması-
nın insanlarla iletişim kurmadaki rolünü fark ettiriniz.
Hz. İbrahim’in puta tapan insanlara yanlış yolda ol-
duklarını sezdirme biçimine dikkat çekiniz. Nemrut’a
sorduğu soruların, onun bilgiye ve düşünmeye verdiği
önemin bir sonucu olduğunu belirtiniz.
Öğrencilerinize ders kitabının 89. sayfasındaki “Bi-
liyor musunuz?” bölümünü okutunuz. Hz. İbrahim’in Al-90
Nemrut şaşkına dönmüştü. Hz. İbrahim’in bu isteği karşısından çaresiz kalmıştı. Bundan
sonra Hz. İbrahim’i en büyük düşmanı olarak gördü. Sonunda Hz. İbrahim’i cezalandırmak
için büyük bir ateş hazırlattı. Hz. İbrahim’i ateşin ortasına attılar. Allah, “Ey ateş! İbrahim için
serinlik ve esenlik ol!..” (32) buyurarak ateşin bir anda bir gül bahçesine çevrilmesini
sağlamıştır. Böylece Allah, doğru olanların yanında olduğunu göstermiştir.
Hz. İbrahim, etrafındaki insanlar gibi körü körüne atalarının inancına uymamıştır. O, kü-
çük yaştayken Allah’ı aklının yardımıyla bulmuştur. Hz. İbrahim bilgisi, dürüstlüğü ve sabrıyla
insanların gönlünü kazanmıştır. Milletini Allah’a inanmaya yönlendirmek için elinden geleni
yapmıştır.