Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel

6. Güzel İşve Güzel Davranış: Salih Amel
Öğretmen, sınıfta salih amel konusunu işliyordu:
— Çocuklar, İslam dininde ibadet, namaz, oruç, hac ve zekâtla sınırlı değildir. Salih amel
denilen tüm güzel iş ve davranışlar da ibadet olarak değer kazanır. fiimdi bu tanıma göre siz-
lerden birer örnek vermenizi istiyorum. İsterseniz ben bir örnek vererek başlayayım, dedi.
Öğretmen:
— Bir doktorun mesleğini en güzel biçimde yerine getirmesi salih amele bir örnektir, dedi.
Murat:
— Ödevlerimizi zamanında ve güzel bir şekilde yapmak.
Deniz:
— Doğal kaynakları israf etmeden kullanmak.
Büşra:
— İnsanlara güler yüzle davranmak.
Ertuğrul:
— Hayvanları ve doğayı korumak.
Filiz:
—Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmek.
Veli:
— Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.
Enes:
—Yaşlı veya engelli insanlara yardımcı olmak.
Yapmanız gereken bir işi eksiksiz olarak yaptığınızda neler hissedersiniz?
9. Etkinlik
Okuyalım, Bulalım
Aşağıdaki yemek duasında Allah’tan neler istenmektedir?
Allahım,
Sana hamdolsun
Haram katma aşımıza
Bırakma tek başımıza
Yardım eyle içimize
Kimseler muhtaç olmasın
Dünyamızda aç kalmasın
Yetimin benzi solmasın
Hastalara şifa eyle
Dertlilere deva eyle
Duamızı kabul eyle
Allah’ım!
(Cemal Sofuoğlu, Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, s. 174)