Fil Suresi

Ders kitabının 91. sayfasındaki Fil suresini sesli
olarak okuyunuz ve ardından öğrencilerinize okutunuz.
Sınıfa getirdiğiniz CD veya kasetten, sureyi öğrencilerinize
dinletiniz.

Öğrencilerden, Fil suresini ezbere okumak isteyenleri
dinleyiniz. Hatalı okuyanların eksikliklerini tamamlayı
nız.

Suredeki ayet meallerini paylaştırarak birkaç öğrencinize
iki üç kere metinden okutunuz. Bu sırada hatalı
okumaları düzeltiniz. Öğrencilerinizden Fil suresini ezberlemelerini
isteyiniz.

Öğrencilerinize Fil suresinin anlamını okutunuz.
Surenin anlamı üzerinde düşünmelerini isteyerek çıkardı
kları sonuçları tahtaya yazınız. Çıkarılan bu sonuçları
not etmelerini isteyiniz.


Öğrencilerinizden, ders kitabının 91. sayfasındaki
etkinlikte parçaları yapboz şeklinde verilen surenin
mealini birleştirmelerini ve aynı renge boyamalarını
isteyiniz (13. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerin aynı
zamanda bir kıssa olan Fil suresinin anlamını kavramaları
amaçlanmıştır.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değ
erlendiriniz.

1. Fil suresinde neden söz edilmektedir?
2. Sureye neden Fil adı verilmiştir?
• Öğrencilenizden, ders kitabının 92 ve 93. sayfa-
larındaki Ünitemizi Değerlendirelim” sorularını yanıtlamaları
nı isteyiniz.
• “Öğretmen kılavuz kitabının 128. sayfasındaki
“4. Ünite Kazanımları Öz Değerlendirme Ölçeği”ni uygulayı
nız.
Notlar :