Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız

 
Engelli bir insana yardım eden bir çocuk
Hz. Peygamber bazı engelli kimselere kamu hizmeti vermiştir. Örneğin yürüme engelli
olan Muâz b. Cebel’i Yemen’de vali olarak görevlendirmiştir.(12) Yine görme engelli olan Ab-
dullah İbni Ümmi Mektum’u müezzin olarak görevlendirmiştir.(13)
Hz. Peygamber engellilerin sorunlarının çözümünün Müslümanların üzerinde bir sorum-
luluk olduğunu şu sözüyle hatırlatmaktadır: “Bakıma muhtaç kimselerin sorumluluğu bize
aittir.” (14)
Engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, onları toplumsal hayata katacak çözümle-
ri geliştirmeliyiz. Teknolojinin getirdiği imkânları bu konuda olabildiğince kullanmalıyız.
Allah insanları değerlendirirken fizik yapılarına, soylarına, cinsiyetlerine, sağlam ya da en-
gelli oluşlarına bakmaz. İnsanın Allah katındaki değeri; imanı, ibadetleri ve güzel ahlakı iledir.
Hz. Muhammed bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Allah sizin dış görünüşünüze ve zen-
ginliğinize bakmaz. Kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.”(15)
Engellileri üzecek davranışlarda bulunmamalıyız. Onların acınmaya değil, sevgi ve anla-
yışa ihtiyacı olduklarını bilmeliyiz. Onlara güzel davranmak, değer vermek, onlarla iletişim kur-
mak, ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak, hayata bağlılıklarını artırır. Hiç kimsenin bilerek
ve isteyerek engelli olmadığını ve her sağlam insanın bir kaza sonucu engelli olabileceğini
unutmayalım.
Sınıfımızda veya çevremizdeki arkadaşlarımızın arasında genetik özelliklerine veya sağlık
sorunlarına bağlı olarak normalden daha uzun ya da kısa, zayıf ya da kilolu olanlar bulunabilir.
Konuşma güçlüğü çeken veya kendini ifade etmede zorlanan arkadaşlarımızı, kırıcı söz ve dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. Bu arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul etmeliyiz. Yüce Allah insanlarla
alay etmeyi ve onlara onur kırıcı lakaplar takmayı kesin bir şekilde yasaklamıştır.(16)
(12) Karagöz, İsmail, Engelliler, s. 81.
(13) Döndüren, Hamdi, Engelliler Gerçeği ve İslam, s. 12.
(14) Buharî, Feraiz, 25. hadis.
(15) Müslim, Birr, 34. hadis.
(16) Hucurât suresi, 11. ayet.

Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
Kazanım 7 : İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda
olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur.
Kazanım 8 : Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar,
sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
Kavramlar : Paylaşmak, erdem, ihtiyaç, dayanışma,
millî birlik ve beraberlik.
Ara Disiplinlerle İlişkilendirme : İnsan Hakları
ve Vatandaşlık (7-28).
Öncelikle Verilecek Değerler : Yardımseverlik,
paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, iletişim
ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
sosyal katılım.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet, hadis ve temel kavramların yer aldığı asetatlar,
engellilerin yaşadığı sorunları anlatan gazete ve
dergiler.

Süre: 40 + 40 dakika

ÖĞRENME -ÖĞRETME SÜRECİ


A. HAZIRLIK
Derse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayını
z. Sınıfa Kur’an-ı Kerim meali getiriniz.

m
mmmmÖğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve
ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “Zor
durumda kaldığınızda size yardım eden bir kimsenin
bu davranışı için neler düşündünüz?”, “Başkaları zor
durumda kaldığında siz ne yaparsınız?” sorularını yöneltiniz.


B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde öğrencilerinize yönettiğiniz sorulara
aldığınız yanıtları tahtaya yazınız. Bu yanıtlar
üzerinden konuya giriş yapınız. Öğrencilerinizden, “Zor
durumda kalmak”la ilgili atasözleri ve deyimler bulmaları
nı isteyiniz. Buldukları atasözleri ve deyimler üzerinde
öğrencilerinizi konuşturunuz.

Öğrencilerinize, “İnsanlar hangi durumlarda başkaları
nın yardımına ihtiyaç duyarlar?” sorusunu yönelterek
yanıtlarını alınız ve tahtaya yazınız.

Notlar :